• Senaste nytt

SYFTE

Det främsta syftet är givetvis att främja återväxten för den hotade havssköldpaddan. Arten är en så kallad nyckelart för hela det marina ekosystemet. Den äter exempelvis stora mängder sjögräs och håller den kort, på det sättet tillåts den att fortsätta växa, sjögräset i sin tur är en förutsättning för en myriad av fiskarter som lever i den livsviktiga vattenvegetationen. Äggen är också en naturlig huvudföda för en rad fågelarter och andra rovdjur.

För den lokala befolkningen så är den växande ekoturismen idag den enskilt största inkomstkällan. Om havssköldpaddan försvinner så kommer det att bli förödande för många människor och familjer som idag livnär sig på denna industri.

Kommentarer inaktiverade.