• Senaste nytt

KULTUR OCH RELIGION

Med sitt geografiska läge så har ett otal olika tankeströmningar influerat den Tibetanska andligheten. Islam, hindusim, kristendom och den ursprungliga bönreligionen, alla har på något sätt påverkat uppkomsten av den tibetanska buddhismen som numera dominerar den tibetanska tron. Man tror att buddhismen kom till Tibet runt år 400 efter Kristus. Buddhismen kan indelas i två olika riktningar, Theravada och Mahayana, där den sistnämnda har det största fästet i Tibet. Dess ledare Dalai Lama dyrkas som en halvgud och anses vara en reinkarnation av bodhisattvan Chenresi, som i sin tur sägs vara en manifestation av Buddha. Den nuvarande Dalai Lama är den fjortonde i ordningen och lever numera i exil i Dharmasala, Indien.

Förutom den tibetanska buddhismen så finns det även en stark koppling till naturen och bergen. Bergen är lari, bergssjälen och Mount Kailash i västra Tibet räknas som det allra heligaste för både buddhister och hinduister. En pilgrimsvandring, kora, anses vara något som alla tibetanska buddhister bör göra någon gång under sin livstid för att rena sin själ från detta och tidigare livssynder.

Tibetanerna anses härstamma från Chiang-stammarna som bedrev boskapsskötsel i östra Centralasien århundraden före Kristus. Men även indoeuropeiska och mongoliska folkslag tros ha invandrat till den tibetanska platån och blandat sig med de ursprungliga tibetanerna.

Språket är tibetanska, men på grund av den stora invandringen från norr så är kinesiska ett betydande inslag idag. Kulturen genomsyras som tidigare nämnt av religionen och tibetansk buddhism. Även om byggnader för alltid är förstörda så lever själen kvar bland befolkningen men risken är smärtsamt stor att den är på väg att utarmas på grund av det kinesiska styret.

 

Kommentarer inaktiverade.