• Senaste nytt

EN SNABB HISTORIELEKTION

Ecuador var förhistoriskt befolkat av många olika kulturer som levde främst längs Andernas bördiga sluttningar, innan Perus mäktiga Inkaindianer expanderade norrut under senare halvan av 1400-talet. Ett halvt sekel senare så var inkakulturen den dominerande och härskande bland de otaliga indianstammarna.
Den första europè som man förmodar landsteg på Ecuadors stillahavs-kust var spanjoren Bartolomé Ruiz de Estrada år 1526.
Kort därefter inledde de ett erövringståg som till slut krossade den tidigare så mäktiga inkakulturen och införlivade området tillsammans med Peru som en del av den spanska koloniseringen och den nya världen.
Kampen för självständighet inleddes i början av 1800-talet och hade sin grund i den franska invasionen av Spanien 1808. En revolt av den kreolska befolkningen (människor av spanskt ursprung födda i den nya världen) mot de franska sändebuden som anlände till Ecuador var gnistan som efter många politiska vändningar ledde till Ecuadors självständighet 1830.
Därefter följde många decennier med politiska oroligheter, främst mellan konservativa jordägare och liberala handelsmän.
Efter andra världskriget så fick landet ett ekonomiskt uppsving tack vare en ökad export av främst bananer och senare också oljeutvinning. Landet styrdes under stora delar av 1900-talet av ett militärstyre men sedan 1979 så har en demokratiskt vald regering haft makten.
Landet har sedan dess präglats av ett flertal inre konflikter, inte minst från landets fattiga indianbefolkning som under emellanåt våldsamma protester krävt större rättigheter och tillgång till sin ursprungliga mark och de naturtillgångar den omfattar.

Ecuador idag
När ekonomen Rafael Correa år 2006 gick till val på sin politiska agenda, den s.k. medborgarrevolutionen – ett socialistiskt program inspirerat av ”chavismens” ideal från Venezuela i syfte att förändra det politiska, ekonomiska och sociala systemet – präglades landet av politisk instabilitet. Under åren 1997-2007 hade Ecuador åtta presidenter.
Correa valdes till president 2007 och det politiska landskapet har sedan dess kommit att helt domineras av honom. Han har blivit omvald två gånger och innehar för närvarande sin tredje mandatperiod som löper fram till år 2017 – vilket innebär att han är den president i Ecuadors historia som innehaft presidentposten längst.
Efter nästan åtta år av Correas styre har Ecuador genomgått stora förändringar. I landet råder nu politisk stabilitet där regeringen har god styrning över statens administration. Genom den nationella utvecklingsplanen ”Buen Vivir” har det gjorts stora statliga i investeringar i hälsa, utbildning och infrastruktur som lett till minskad fattigdom och arbetslöshet samt förbättrade levnadsvillkor och ökad tillgång till vård och skola. Ekonomin har stabiliserats med god ekonomisk tillväxt och statens intäkter har ökat genom framgångsrika skattereformer och export av olja.

Kommentarer inaktiverade.