• Senaste nytt

Resevillkor

När du bokar en resa med landofhope så faller villkoren under svensk konsumentlagstiftning, bland annat paketreselagen och resegarantilagen. Vi uppmanar att du läser igenom dessa dokument innan du bokar resa. Nedan följer de viktigaste juridiska resevillkoren och våra egna tillägg för dig som resenär när du bokar med landofhope.

Betalning av anmälningsavgift ska ske senast tio dagar efter att den har landat i din brevlåda. Betalning av resterande belopp ska betalas in senast trettio dagar innan avresa. Om bokningen sker senare än trettio dagar innan avresa så ska den betalas in senast tio dagar efter den har anlänt.

 Reser du på egen hand så måste du vara myndig, dvs 18 år. Är du förälder och reser med barn så finns det oftast ingen nedre åldersgräns, men vi rekommenderar minst att barnet har fyllt tio år. Vid klättring och forsränningsresor så ska barnet ha fyllt 14 år och ha dokumenterad erfarenhet.

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa så är resenären skyldig att betala 5 % av totala beloppet, dvs halva anmälningsavgiften. Avbokar man resan senare än 14 dagar innan avresa men innan 24 timmar innan avresa så är man skyldig att betala 50 % av resans pris. Sker avbeställningen senare än 24 timmar så är resenären skyldig att betala hela beloppet.

Avbeställning av resa görs via mail info@landofhope.se eller genom att ringa direkt till oss.

Alla som åker på en volontärresa med oss är skyldig att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Klicka på länken för att komma till den aktuella sidan där du fyller i dina uppgifter. Att arbeta på ett volontärprojekt medföljer ett stort personligt ansvar gentemot både djur och dina kollegor, och vi vidhåller rätten att inte förmedla några resor om vi anser att vederbörande ej är lämplig.

En reseförsäkring är obligatorisk vid samtliga av våra resor. Den ska bland annat täcka sjukvårdskostnader och transport vid olycksfall på avlägsna platser. Läs under försäkring för lämpligt reseskydd innan du åker. Landofhope frigör sig helt från ekonomiskt ansvar för uppkomna situationer som är utanför vår kontroll. Väderomslag, naturkatastrofer, strejker, väpnade konflikter, rån är exempel på omständigheter som vi på landofhope ej rår på. Däremot ansvarar vi för att korrekt information om klimat och säkerhetsläge når fram innan avresa.

Resenären ansvarar själv för att nödvändiga vaccinationer tas innan avresa. Vi har specifika rekommendationer för varje resa men du bör alltid rådgöra med en vaccinationsklinik innan du åker. Tänk också på att en del av vaccinationerna ska tas i omgångar, så var ute i god tid.

Resenären ansvarar för att vederbörande äger ett giltigt pass som går ut tidigast sex månader efter hemkomst. En del av våra länder kräver även ett visum. Se under fliken för generella krav och under respektive länder och resa för de specifika visumkrav som behövs. Tänk på att vara ute i god tid eftersom handläggningen emellanåt kan vara lång.

Sist men inte minst, våra resor bygger sitt fundament på ömsesidig respekt och omtanke för både djur och de människor man kommer i kontakt med. Du kommer att bli bekant med främmande kulturer och människor som inte har samma synsätt, värderingar och grundläggande tankar som du själv.  Det är extra viktigt att man bär med sig en inställning och en vilja till att vilja förstå. Detta innebär inte att man håller med, men vi på landofhope anser att varje möte är en möjlighet till personlig utveckling, för båda parter. Försök lyssna, respektera och förstå, så kommer du att växa och din resa blir så mycket rikare..

kammarkollegiet För en tryggare resa! Vi har ställt resegaranti hos kammarkollegiet.

 

Kommentarer inaktiverade.